Kurstillfälle

Reklamprojekt 2

Kursen omsätter och samlar främst de teoretiska och praktiska kunskaper som studenten förvärvat i tidigare kurser i ett större reklamprojekt: en marknadsföringskampanj. I kursen diskuteras kundrelationer, projektplanering, budgetering och strategier för att precisera uppdragsbeskrivningar.

Studenten tränas att med snäva tids- och budgetramar självständigt i grupp utforma kampanjmaterial och koncept som uppfyller given uppdragsbeskrivning.

Studenten tränas även att i dialog med kund precisera syftet och förutsättningarna för kampanjen, och utifrån egen research utforma kampanjen och dess material. Iterativ designprocess används för att utvärdera och förbättra kampanjens innehåll genom dialog med kampanjens målgrupp.

Processen som leder fram till och motiverar kampanjens utformning (precisering av uppdraget, kartläggning av orsaker till problemet som kampanjen ämnar lösa, research kring målgruppen, utvärdering etc.) presenteras skriftligen i en formell rapport tillsammans med en utvärdering av projektet.

Dessutom författar studenten en fristående och fullständig beskrivning av kampanjen som direkt riktar sig till uppdragsgivaren md syfte att sälja in idén. Här tränas studenten även att författa en s.k. executive summary i dialog med personer utan specialkunskaper i området.

Kampanjförslaget redovisas även muntligen inför publik där även opponering sker.

Löpande under kursen tränas studentens förmåga att i reflektionsprotokoll reflektera över den egna arbetsinsatsen, arbetsrollen och behov av ytterligare kompetens inför framtiden. Studenten tränas också att ge återkoppling på andra personers kampanjförslag med utgångspunkt i egna erfarenheter.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Prepress, 7,5 hp, Grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
Trycksaksproduktion, 7,5 hp, Grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Bildbehandling, 7,5 hp, grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Reklamprojekt I, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
GT2045