Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i Grafisk teknologi

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa grundläggande kunskaper inom Grafisk Teknologi och Design genom att utföra ett arbete av utvecklings- eller industriell karaktär och därigenom praktisera befintliga kunskaper samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
  • formulera mål och syfte för ett industriellt eller akademiskt projekt;
  • ta ansvar för det praktiska och/eller teoretiska genomförandet av arbete
  • värdera det egna angreppssättet
  • bedriva litteraturstudier inom ramen för projektet
  • bedriva, leda eller förbereda för utvecklings- och forskningsarbete
  • bedöma värdet av sina resultat genom noggrann analys
  • muntligt redovisa och försvara examensarbetet inför kritiska åhörare

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Vetenskapsmetodik i grafisk teknologi och grafisk design, 7,5 hp, Grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
Minst 150 högskolepoäng i programmet Grafisk design - kandidatprogram avklarade varav minst 60 högskolepoäng i Grafisk teknologi eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
GT2047