Kurstillfälle

Design av webbapplikationer

Efter avslutad kurs skall studenten kunna göra en webbapplikation anpassad för olika målgrupper med programmeringstekniker för både klient- och serversidan. Studenten skall ha en förståelse för och kunna använda olika tekniker för att leverera interaktivt och dynamiskt innehåll till klienten. Studenten ska ha en förståelse för hur webbplatsens användbarhet påverkas av både dess innehållmässiga- och navigeringmässiga struktur och layout.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Internet och WWW I och Introduktion till Javaprogrammering eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1005