Kurstillfälle

Skoglig grundkurs

Efter avslutad kurs ska studenten känna till och översiktligt kunna värdera de vanligast förekommande metoder för skötsel av skog. Studenten ska också kunna:
  • Välja lämplig metod och teknik för skogsvård
  • Hantera manuell skogsvårdsteknik
  • Hantera enkla skogsuppskattningsinstrument
  • Metoder för bestämning av ståndortsindex och bonitet
  • Förstå hur olika åtgärder påverkar skogens produktion
  • Väsentliga avsnitt i skogsvårdslagens tillämpningar
  • Skogliga facktermer och begrepp

Studenten skall också ha fått insikt i hur den svenska skogen brukats historiskt och hur utnyttjandet förändrats med tiden, den svenska skogens naturförhållanden och hur den påverkats av mänskliga ingrepp samt skogsbrukets omfattning och ekonomiska betydelse.

Poäng:
9 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGZ
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
SW1003

Ansök