Kurstillfälle

Elinstallation, begränsad behörighet

Kursen behandlar de grundläggande elektrotekniska begreppen och lagarna. Där ingår beräkning av strömstyrka, spänning, resistans, reaktans, impedans och effekt. Beräkningar på trefassystemet ingår. Ett moment i kursen tar upp elsäkerhetsbestämmelser. I laborationerna ingår schemaritning och praktiska övningar i anslutning och bortkoppling av elapparater. I laborationerna ingår även felsökning och mätteknik samt uppsättning och flyttning av olika typer av en- och trefasbelastningar i befintlig gruppledning. I avsnittet om motorer får studenten lära sig installation, provning och drifttagning av växel-och likströmsmotorer med tillhörande startutrustning efter manualer och scheman. Studenten får även lära sig att tillämpa gällande föreskrifter, lagar och förordningar för såväl skötsel som underhåll av befintliga elanläggningar och nyinstallation. Kursen behandlar förläggning och anslutning av ledningar enligt gällande föreskrifter samt ledningsdimensionering. I kursen ingår montering av apparatskåp som innehåller enklare styrutrustning samt anslutning av dessa till yttre enheter. I laborationerna får studenten felsöka och avhjälpa fel på olika apparater och utrustningar anslutna till elnätet. Även miljökrav, återvinning och riskerna med miljöförstöring vid elarbeten ingår som moment i kursen.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UH2
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
ET1020

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
4
Obligatoriska online träffar:
0