Kurstillfälle

Fastbränslepannor och fjärrvärme

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • jämföra olika typer av bränslen och deras egenskaper i förbränningssammanhang och beskriva hanteringen av bränsle och aska i en anläggning samt beräkna volym och massflöden.
  • identifiera olika typer pannor och eldningsteknik och diskutera karakteristiska skillnader i deras funktion.
  • beskriva funktionen av delsystemen i en värmeproduktionsanläggning samt förklara deras underhållsbehov och säkerhetssynpunkter.
  • redovisa en värmeanläggnings energibalans, förklara grundläggande förbränningskemi och generering av utsläpp, utföra och tolka enkla rökgasmätningar.
  • förklara hur styr-, mät-, larm- och datainsamlingssystemet fungerar i en modern värmeanläggning, beskriva grundläggande styrkretsar och diskutera deras påverkan på systemfunktion samt tolka mäthistoriens trendkurvor.
  • beskriva fjärrvärmenätets och fjärrkylningsnätets uppbyggnad och underhåll.
  • förklara hur energibehovet i fjärrvärmenätet bildas, diskutera skillnader mellan olika lastprofiler samt deras påverkan på värmeproduktionsanläggningar och göra grundläggande beräkningar på fjärrvärmelaster.
  • beskriva olika typer av värmeproduktionsanläggningar samt deras karakteristik och diskutera kraftvärmeproduktionens specialfall.
  • diskutera fjärrvärmens ekonomi och göra enkla ekonomiska kalkyler.

Poäng:
9 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UH3
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v14, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Energiteknikerprogrammets kurser Matematik I & II för tekniker, Grundläggande energilära och Installationsteknik, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MÖ1006

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0