Kurstillfälle

Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa teoretisk kännedom om och praktisk färdighet i att skriva dramatiska dialoger
  • redogöra för och praktiskt tillämpa grundläggande begrepp i retorik
  • tillämpa grundläggande kunskaper i samtals-, text- och innehållsanalys
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • kommunicera, både muntligt och skriftligt, på ett koncist och tydligt sätt
  • visa förmåga att samarbeta med andra studenter kring manusskrivning och ljudproduktion.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UH9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
80 högskolepoäng inom huvudområdet Bildproduktion, inklusive kurserna Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 högskolepoäng och Manus för TV och film 2. Dramaturgi, manusskrivande och genre, 15 högskolepoäng, på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
BQ2050

Ansök