Kurstillfälle

Manus för TV och film 4. TV-format och klassiskt berättande

Efter genomförd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och definiera skillnader mellan olika seriella berättarformat inom tv
  • förstå och aktivt tillämpa de arbetsprocesser som används av professionella seriemanusredaktioner i tv-branschen samt värdera processernas möjligheter att stödja och befrämja det kreativa utvecklingsarbetet
  • analysera seriemanus narrativa struktur och tillämpa dramaturgiska lösningar på strukturella problem
  • återge de grundläggande dragen i berättandets historia och förstå hur myter och sägner används i moderna dramatiska verk.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UHB
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 hp inom Bildproduktion inklusive kursen Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kurskod:
BQ2051

Ansök