Kurstillfälle

Video på nätet 1: Audiovisuell retorisk kommunikation

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion för nätet
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar i form av en reklamfilmspitch
  • skriva en analys av samproduktionen och diskutera det egna arbetet med denna utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, retorik, etik, distributionssätt och hållbarhetsaspekter
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga med studenter, lärare och extern samarbetspart.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UHC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
75 högskolepoäng inom huvudområdet bildproduktion inklusive kurserna Projektplanering inom filmdesign, 7,5 högskolepoäng, Etik och upphovsrätt i media, 7,5 högskolepoäng och Medie- och informationskunnighet: Att se/höra bortom det audiovisuella objektets uppenbara innehåll, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2052

Ansök