Kurstillfälle

Video på nätet 2: Audiovisuell operativ kommunikation

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt initiera, planera och genomföra en samproduktion gällande informationsfilm/instruktionsfilm för nätet
  • motivera specifika designval utifrån relevant datainsamling
  • motivera specifika designval utifrån informationsdesignsteori och/eller inlärningsteori
  • skriva en projektbeskrivning inklusive avtalsmall
  • utföra en projektpresentation inklusive visualiseringar
  • skriva en analys av samproduktionen och diskutera det egna arbetet med denna utifrån frågor som rör datainsamling, kreativitet, innovation, informations-/instruktionsansats, etik, distributionssätt och hållbarhetsaspekter
  • reflektera och argumentera runt egna och andras produktioner
  • visa samarbetsförmåga med studenter, lärare och extern samarbetspart.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UHD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng inom huvudområdet bildproduktion, inklusive kursen Video på nätet 1: Audiovisuell retorisk kommunikation, 15 högskolepoäng, varav 7 högskolepoäng godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
BQ2053

Ansök