Kurstillfälle

Utbildningsvetenskapliga teorier

Kursen innehåller studier i vetenskapsteori och utbildningsvetenskapliga teorier och forskningsmetoder, vilka konkretiseras genom kritiska studier av olika typer av utbildningsvetenskaplig forskning. Förskolans och skolans verksamhet och utveckling diskuteras och analyseras i ljuset av utbildningsvetenskaplig kunskapsbildning såväl som utifrån deltagarnas pedagogiska erfarenhet.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UHG
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Examen om minst 180 hp på grundnivå med 90 hp inom huvudområdet pedagogiskt arbete eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG3041

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5