Kurstillfälle

Pedagogiskt arbete IIIa: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom förskola och förskoleklass

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, barns och elevers förutsättningar och lokala villkor i förskolan och förskoleklassen
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kritiskt analysera och problematisera teorier om skolutveckling samt reflektera över dessa teoriers förhållande till verksamhetsutveckling
  • identifiera, värdera och analysera skilda etiska dimensioner i yrkesutövande inom förskolans och förskoleklassens område

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UHY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Lärarprogrammet och är godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 30 högskolepoäng eller motsvarande.
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG3017

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8