Kurstillfälle

Pedagogiskt arbete IIIa: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och på ett kvalificerat sätt planera, genomföra och utvärdera pedagogisk verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, elevers förutsättningar och lokala villkor i skolan och förskolan
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kritiskt analysera och problematisera teorier om skolutveckling samt reflektera över dessa teoriers förhållande till verksamhetsutveckling
  • utifrån ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till forskningsresultat rörande yrkesetik inom skolan identifiera, värdera och analysera skilda etiska dimensioner i yrkesutövande inom skolans, förskoleklassens och fritidshemmets område

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UHZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Lärarprogrammet och är godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 30 högskolepoäng eller motsvarande.
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG3018

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8