Kurstillfälle

Pedagogiskt arbete IIIa: Lärarskap och verksamhetsutveckling inom grundskolans senare år och gymnasieskolan

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och på ett kvalificerat sätt planera, genomföra och utvärdera pedagogiskt verksamhet samt visa förmåga att relatera innehållsmässiga och metodiska val till didaktiska perspektiv, elevers förutsättningar och lokala villkor i skolan
  • visa förmåga att på ett konstruktivt sätt kritiskt analysera och problematisera teorier om skolutveckling samt förstå dessa teoriers förhållande till verksamhetsutveckling
  • utifrån ett självständigt och problematiserande förhållningssätt till forskningsresultat rörande yrkesetik inom skolan identifiera, värdera och analysera skilda etiska dimensioner i yrkesutövande inom skolans område

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJ2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till Lärarprogrammet och är godkänd på hela inriktningen om 120 högskolepoäng eller motsvarande. För studerande antagna före hösten 2007 gäller att studenten är godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng eller motsvarande. Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 90 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng ska vara inom ett och samma ämnesområde om VFU ska göras på gymnasieskola.
Studieplatser:
P
Kurskod:
PG3019

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8