Kurstillfälle

Pedagogiskt arbete IIIb: Examensarbete (grundnivå)

Genomförandet av examensarbetet bygger på att den studerande tidigare i lärarutbildningen anslutit till något av högskolans kompetensområden. Inför kursen ska den studerande ha tilldelats en handledare som bistår med hjälp under examensarbetskursens olika skeden. Under kursen preciseras problemställning, syfte och frågeställningar för examensarbetet. Vidare insamlas och undersöks i regel ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas sedan i relation till tidigare forskningsresultat. Slutligen försvarar den studerande sitt examensarbete vid ett ventileringsseminarium. I samband med seminariet genomför den studerande också en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella kompetensområdet och de frågeställningar som väljs.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJ3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Godkänd på hela inriktningen om 90 högskolepoäng inom lärarprogrammet.
Dessutom krävs specialiseringar motsvarande 30 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2048

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
10