Kurstillfälle

Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för, använda samt diskutera olika system för klassificering av perceptuellt-motoriska färdigheter och förmågor inom idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för och använda olika metoder för rörelseanalys i tränarskapet inom idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för och diskutera centrala begrepp, teorier och modeller inom motoriskt lärande, motorisk kontroll och motorisk utveckling
  • redogöra för kännetecken i människans olika motoriska utvecklingsfaser samt kunna diskutera motorisk utveckling vid planering och genomförande av rörelseformer och rörelseaktiviteter inom idrott och fysisk aktivitet
  • identifiera, beskriva och analysera allmänna såväl som specifika kännetecken för rörelsekoordination och rörelsekontroll vid olika rörelseaktiviteter och rörelseformer
  • identifiera och dokumentera faser i motoriskt lärande och motorisk utveckling samt anpassa innehåll, medel och metoder för rörelseövning inom idrott och fysisk aktivitet med underlag i individens/gruppens motoriska lärandenivå och motoriska utvecklingsnivå
  • praktiskt leda övningar med inriktning på perceptuellt-motoriska färdigheter och förmågor där instruktioner och feedback anpassas utifrån olika perspektiv på motorisk kontroll, lärande och utveckling

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJ5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
50
Kursansvarig:
Kurskod:
IH1124

Ansök