Kurstillfälle

Examensarbete för masterexamen i solenergiteknik

Examensarbetet är ett självständigt ingenjörsmässigt arbete, som bygger på kunskaper förvärvade under utbildningen. Med ingenjörsmässigt arbete menas att studenten med kritiskt tänkande ska analysera komplexa tekniska sammahang och med en helhetssyn formulera och lösa problem inom en given tidsram. Ett examensarbete kan antingen utföras som ett industriellt projekt eller ett akademiskt projekt, nationellt eller internationellt. Ett industriellt projekt utförs i samarbete med ett externt företag eller annan organisation.
Arbetet omfattar att utifrån en problemställning formulera mål och syfte för projektet. Därefter följer arbetet med litteraturstudie.
Mål, syfte, metod och litteraturöversikt presenteras på ett inledande seminarium som godkänns innan arbetet kan fortsätta med datainsamling, analys och slutsatser. Arbetet sammanställs i rapportform och försvaras vid ett seminarium. Vid seminariet ingår opponering på annan students rapport som presenteras vid samma tillfälle.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJ8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För att påbörja examensarbetet krävs att minst 60 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik samt kursen “Vetenskapligt Kommunikation och Informationssökning“ eller motsvarande är avklarade.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG4002