Kurstillfälle

Energilagring

Kursen behandlar såväl lagring av elektricitet i olika former som lagring av värme och kyla. Behov för lagring i tid och rum gås igenom. Grunderna för en rad tekniker såsom sensibel termisk lagring inkl. borrhåls- och akvifärlager, fasomvandlingsmaterial, kemisk värmelagring, elektrokemisk och elektromekanisk lagring, vätgassystem med bränsleceller,och vattenpumpning gås igenom med föreläsningar.

Därefter väljer studenterna en teknik att fördjupa sig i samt definierar avgränsningar och syftet med fördjupningen. Studenterna söker själv information om den valda tekniken från vetenskapliga rapporter och artiklar samt andra källor för att kunna få en djupare förståelse för tekniken och uppfylla de uppställda målen. Studenterna ska sedan utforma ett komplett system med den lagringsteknik som de valt och presenterar både tekniken och systemet i en skriflig rapport samt med en muntlig presentation där studenterna även opponerar på varandras arbeten.


Poäng:
5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJ9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
33%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
För att påbörja kursen krävs att minst 45 hp av kurserna i masterprogrammet i solenergiteknik eller motsvarande är avklarade.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MÖ4003

Ansök