Kurstillfälle

Förändringsanalys

Kursen behandlar arbetssteg och metodik för verksamhetsanalys i samband med förstudier och andra utredningar i verksamheter i förändring. I detta sammanhang presenteras metodik för att identifiera och analysera verksamhetens mål, problem och styrkor samt för olika former av processanalys - bl.a. med hjälp av olika IT-verktyg. I kursens gruppbaserade övningar ingår att genom metodiskt arbete genomföra förändringsanalys samt presentera förändringsbehov och föreslå förändringsåtgärder i den studerade verksamheten.

I kursen ingår att söka, läsa och utvärdera aktuella vetenskapsartiklar med inriktning mot förändringsarbete. Kursen introducerar även teorier och förhållningssätt för att på ett vetenskapligt sätt genomföra kvalitativa studier i form av fallstudie. Dessutom presenteras metoder för analys av genomförda metodtillämpningar i syfte att förbättra det egna analysarbetet.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till informatik och IT 7,5 hp och System- och verksamhetsutveckling 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1066