Kurstillfälle

Introduktion till Geografiska Informations System (GIS)

Efter genomgången kurs ska studenten:
- Kunna redogöra för grundläggande teorier beträffande GIS.
- Kunna skapa tematiska kartor.
- Kunna bygga topologier.
- Ha redogöra för om olika projektionssystems egenskaper och deras inbördes skillnader.
- Förstå olika referenssystems karaktäristika.
- Vara väl förtrogen med de vanligaste datorprogram som används för bearbetning av geografisk data.
- Genom praktiskt arbete ha lärt sig att göra enklare GIS med hjälp av fältmätning.
- Genom eget arbete lärt sig analysera geodata.
- Ha insikter om utvecklingen av olika tjänster som utvecklas med hjälp av geodata.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJB
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till Javaprogrammering 7,5 hp, grundnivå 1
Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1056