Kurstillfälle

Datahantering och Problemlösning

I kursens belyses hur Java-programmering används i en problemlösandeprocess och i det avseendet fokuseras det programmeringsmässigt på datastrukturer för effektiv temporär datalagring, multitrådning (aktiva objekt) inkl. timers, algoritmer, dataabstraktion och abstrakta datatyper.

Särskilt belyses hur problem kan lösas med hjälp av simulering. Simulering används som en experimentell teknik för att modellera ett system vars beteende man vill undersöka. I samband med detta behandlas systemteoretiska begrepp, systemanalys och modellering. Systemmodellering och studier av utfall sker med stöd av statistiska metoder.

Kursen fokuserar på kvantitativa forskningsmetoder bla statistik, som används under problemlösningsprocessen för att t ex generera modeller eller understödja resultat av experiment.

Simulering sker med stöd av ramverk för händelsestyrd simulering


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Java - Grafiska användargränssnitt med Swing, 7,5 hp (IK1004) eller Objektorienterad programutveckling I, 5 p A eller motsvarande kunskaper
Statistik, 7,5 högskolepoäng
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1064