Kurstillfälle

Informationssystemteorier

Kursen behandlar följande områden:
  • teoribildningar kring grundläggande begrepp för informatikämnet, såsom data, information, kunskap, kommunikation, informationssystem och IT-system.
  • informatikämnets historiska utveckling
  • olika skolbildningar/traditioner inom informatikämnet.
  • aktuell forskning inom informatikämnet.
  • granskning av vetenskapliga artiklar med avseende på synsätt inom informatikämnet.
  • metoden Kunskapsprojektering som stöd för bl a genomförande av perspektivanalys.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJD
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
100 hp varav 45 hp i Informatik grundnivå I i vilket kurserna Introduktion till databassystem, 7,5 hp grundnivå 1 och Forskningsmetodik i ämnet informatik 7,5 hp grundnivå 1 skall ingå eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK2020