Kurstillfälle

Audiovisuell produktion som projektarbete

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • karaktärisera och förklara arbetsformen “projekt“ i skriftlig och muntlig form
  • skriva, följa upp och revidera ett projekts definitionsdokument
  • planera, genomföra och redovisa en audiovisuell produktion, som deltagare i en projektgrupp
  • tillämpa en grundläggande projekthanteringsmodell
  • redogöra för etiska principer inom det aktuella verksamhetsområdet.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
75 hp inom programmet Audiovisuell produktion inklusive Audiovisuell representation I, 7,5 hp, Audiovisuell representation II, och Ljudproduktion, examensarbete, 7,5 hp grundnivå I, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
LP1055

Ansök