Kurstillfälle

Audiovisuell produktionspraktik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • sammanställa, redovisa och argumentera för en produktionsplan som innehåller såväl ekonomisk budget som tidsplan
  • initiera, planera, leda, genomföra och redovisa en avancerad audiovisuell produktion för en definierad målgrupp
  • genomföra audiovisuella produktioner eller delar därav i professionella miljöer
  • i skriftlig form redovisa och diskutera intryck av sambandet mellan utbildning i audiovisuell produktion och yrkesmässig verksamhet inom nämnda område

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJJ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
90 högskolepoäng inom huvudområdet Ljud- och musikproduktion, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
LP2011

Ansök