Kurstillfälle

Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3

I centrum för kursen står relationen mellan individ, samhälle, natur och teknik och hur de interagerar med varandra.
I delkurs 1, Naturvetenskap och teknik, behandlas vardagliga fenomen och begrepp utifrån ett naturvetenskapligt synsätt. Vardagliga material och ämnens användning tas upp ur ett kemiskt, fysikaliskt och tekniskt perspektiv. Dessutom bearbetas människans anatomi och fysiologi i jämförelse med andra organismers. I samband med människans fysiologi behandlas ljus, ljud, kraft och rörelse ur ett fysikaliskt perspektiv. Naturvetenskapliga och tekniska arbetssätt samt de ämnesdidaktiska frågorna vad, hur och varför genomsyrar delkursen.
Delkurs 2, Vår omvärld ur ett SO-perspektiv innehåller för ämnesområdet grundläggande kunskaper om och perspektiv på hur människan i tid och rum interagerar med sin närmaste omgivning och de återverkningar det får på individen, samhället och landskapet. Kursen uppmärksammar också existentiella och etiska aspekter av människans tillvaro. Vidare behandlar också kursen det globala i ett lokalt perspektiv och hur den enskilda individen påverkar och samverkar med skeenden och förhållanden i ett globalt perspektiv.
Delkurs 3, Att böra omvärlden begriplig, utgår från två perspektiv. Det första perspektivet behandlar begreppet världsbilder och ställer, utifrån ett idéhistoriskt perspektiv, olika sätt att se på världen i relation till varandra. Det andra perspektivet utgår från människan ur ett resurs- och miljöperspektiv och behandlar i vid bemärkelse hur människan i tid och rum och på olika sätt interagerar med sin omgivning och vad detta får för återverkning på jordytan.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2
Studieplatser:
Kurskod:
NV1026

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
27