Kurstillfälle

Naturvetenskap och teknik för lärare i förskola och förskoleklass

I kursen behandlas naturvetenskapernas och teknikens framväxt och verksamhet. Dessutom studeras jordens, solens och månens rörelser och deras samband med dygns- och årstidsväxlingar, liksom vattnets olika former och dess kretslopp, luftens sammansättning, väder och klimat och olika problemställningar kopplade till människans påverkan av systemet jorden. Vidare studeras olika materials egenskaper, några tekniska föremåls konstruktioner och funktion i vardagen samt hur krafter påverkar olika föremål, t.ex. gungor på en lekplats. I kursen tillämpas ett utforskande och skapande arbetssätt i naturvetenskap och teknik. Vidare behandlas digitala lärresurser samt estetikens och lekens betydelse för barns lärande. I kursen behandlas även olika ekosystem, kretslopp och flödande energi liksom organismernas indelning och evolution, växter och djurs uppbyggnad och funktion samt olika överlevnadsstrategier hos växter och djur. Vidare belyses människans förhållande till naturen och hur hon genom tekniken historiskt och idag påverkat och påverkar naturen och samhället, liksom naturvetenskapernas och teknikens utveckling ur ett genus- och hållbarhetsperspektiv. I kursen diskuteras även naturvetenskapernas och teknikens didaktiska teoribildning samt olika fysiska miljöers betydelse för lärande som t.ex. uterummet.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
På väg mot förskolläraryrket, 15 hp
Lek och kommunikation I 15 hp
Lek och kommunikation II 15 hp
Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NV1031