Kurstillfälle

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6

Kursen är uppdelad i sex delkurser; den naturvetenskapliga världsbilden, naturvetenskapens och teknikens didaktik, naturvetenskap och teknik i vardag och samhälle, människa, kropp och hälsa, från idé till produkt, samt mångfald och kretslopp i naturen. Genom kursens alla delkurser berörs de didaktiska grunderna för lärare där de didaktiska frågorna vad, hur och varför diskuteras.

Dessa didaktiska frågor relateras återkommande till grundskolans kursplaner samt till genus och hållbar utveckling. Vidare diskuteras genom alla delkurser hur praktiska och estetiska lärprocesser kan användas i undervisningen.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJX
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från Matematik B/Matematik 2a / 2b / 2c och Naturkunskap A/Naturkunskap 1b / 1a1+1a2
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NV1032

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
3
Obligatoriska online träffar:
27