Kurstillfälle

Utbildning för hållbar utveckling

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling och möjligheterna att skapa levnadsvillkor och använda resurser på ett sätt som möter mänskliga behov idag och i framtiden, utan att äventyra naturens och ekosystemens bärkraft. Det ges möjlighet att jämföra och diskutera skilda förståelser av vad som är en hållbar utveckling, att identifiera det egna ämnesområdets eller verksamhetens kopplingar till frågor om hållbar utveckling liksom att reflektera över hur dessa frågor relaterar till den egna vardagen. I kursen belyses olika undervisningstraditioner och perspektiv på lärandets roll för hållbar utveckling samt hur frågor om hållbar utveckling kan integreras i undervisningen på kurser och program i högre utbildning. Kursen avslutas med en projektuppgift där kursdeltagarna utvecklar praktiska lärandeverktyg som syftar till att integrera hållbar utveckling i undervisningen.


Poäng:
3 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJY
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v7, 2017 - v15, 2017
Studietakt:
20%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Examen från grundläggande högskoleutbildning, 180 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kurskod:
NV3001

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5