Kurstillfälle

Grundläggande energilära

I kursen behandlas grundläggande begrepp och teorier inom termodynamik, strömningslära, värmelära, värme- och kylteknik samt ångprocesser.
Energibalanser och energiomvandlingar ingår i samtliga moment med beräkningar på både system och komponenter.
I momentet grundläggande termodynamik definieras energiformerna värme och arbete. Kretsprocesser utgör en grund för beskrivning av system samt beräkningar inom kylteknik och värmepumpsprocesser. Ångors termodynamik utgör en grund för beskrivning och beräkning av ångprocesser. Processer för produktion av el och värme behandlas.
Inom strömningsteknik behandlas strömningslärans grunder, förluster vid rörströmning, mätning av tryck och flöde samt konstruktion, funktion och användning när det gäller vanligt förekommande pumpar och fläktar. Beräkningar av flöden och tryckfall i rörledningar samt pumpars uppfordringshöjd och effektförbrukning tas också upp.
I momentet värmeteknik behandlas värmeöverföring samt olika typer av värmeväxlare. Grundläggande samband används för beräkningar av värmeöverföring genom väggar och för dimensionering av värmeväxlare.
I laborationer utförs mätningar som sedan tillsammans med teorier och modeller utgör grund för bestämning av t.ex. värmeledningskoefficienten för ett material, köld- respektive värmefaktorn för en kretsprocess, en pumps prestanda eller rörfriktionskoefficienten för en viss typ av rör.

Övrig information

En fysisik träff á två dagar sker

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UK3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Matematik för tekniker 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG1004

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
0