Kurstillfälle

Portfolio

Denna kurs ger den studerande förutsättningar för att profilera sig själv i det kommande arbetslivet. Detta sker främst genom skapandet av en personlig portfolio och en gemensam utställning, samt genom återkommande reflektioner och diskussioner kring det kommande yrkesutövandet.

I kursen utforskar studenten aktivt sin egen yrkesprofil och vilka uttryckssätt som bäst återspeglar denna. Genom nyttjandet av tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter får studenten skapa sitt eget profilmaterial (här innefattande främst portfolio men även annat material som på olika sätt visar studentens yrkesprofil). Under kursens gång övas studenten i att muntligen och skriftligen presentera och motivera sitt profilmaterial och -innehåll på ett övertygande sätt, med målgrupp och syfte i särskild åtanke. Studenten får även muntligt kritiskt diskutera andras profilmaterial och -innehåll utifrån samma kriterier.

I parallella gemensamma reflektionssamtal får studenten dessutom aktivt reflektera över sitt eget förhållningssätt till professionalism och sitt möjliga ansvar i det kommande yrkesutövandet. Under diskussionerna identifierar studenten även sina begränsningar samt sitt behov av fortsatta kunskaper och färdigheter, och redogör samtidigt för vilka strategier hon eller han tänker använda för att i framtiden fortsätta utvecklas inom området.

Dessa reflektioner redovisas skriftligen.

Kursen avslutas med att studenten tillsammans med övriga kursdeltagare gemensamt planerar, marknadsför och genomför en avslutande examensutställning.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UK4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Design och publicering av webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Reklamprojekt 2, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
GT1043