Kurstillfälle

Organisation - roller och intressenter

Kursen behandlar grundläggande organisationsbegrepp och teorier, bland annat: struktur, kultur, kommunikation, makt och konflikt samt arbetsorganisation

Begreppen och organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och arbetsorganisation som getts av den senaste tidens forskning och debatt. Speciell vikt läggs också vid de teorier som beskriver personalfunktionens utveckling samt intressentanalys. Arbetslivsanknytningen innebär att analyser genomförs av hur personalfunktionerna i olika företag och organisationer arbetar och hur dessa funktioner relaterar till interna och externa intressenter.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UKJ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Studieplatser:
Kurskod:
PA1048