Kurstillfälle

Tal och tals egenskaper

Matematiskt moment

I kursen behandlas grundläggande språk och uttrycksformer samt tal och talsystem, ur ett historiskt perspektiv och med andra baser. Olika talområden och talteoretiska begrepp såsom primtal, delbarhet, Euklides algoritm och kongruens behandlas. I kursen behandlas även mönster och särskilt talmönster.

Didaktiskt moment

Kursen utgår från gällande styrdokument och kursplaner, särskilt behandlas det centrala innehållet taluppfattning och tals användning. Didaktiska aspekter på undervisning om tal och tals användning behandlas.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UKN
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 13 eller motsvarande. Dispens beviljas från Fysik A, Fysik B, Kemi A, Kemi B, Biologi A och Biologi B. Matematiska grunder 30 högskolepoäng ger också behörighet till kursen.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
MD1054

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5