Kurstillfälle

Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • visa djupare insikt i grundläggande villkor för utbildningspolitik samt för utbildningens roll för utvecklingen i afrikanska samhällen
  • förklara och analysera utbildningspolitiska frågor med särskilt relevans för afrikanska förhållanden
  • utveckla ett självständigt och kritiskt tänkande kring förhållandet mellan globala processer och social förändring i afrikanska samhällen.

Poäng:
8 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UKP
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Filosofie kandidatexamen motsvarande 180 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
AS3001

Ansök