Kurstillfälle

Introduktion till objektorienterad programmering

Denna kurs riktar sig till Dig som avser studera på tvååriga mastersprogrammet i Business Intelligence vid Högskolan Dalarna, men saknar en introduktionskurs i objektorienterad programmering.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Skapa en Javaapplikation med tillhörande användargränssnitt vari en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data
 • Skriva och använda egenutvecklade klasser
 • Skapa objekt av klasser och anropa klassers/objekts metoder
 • Använda sig av standardklasser ur Java API för att lösa programmeringsproblem
 • Använda styrsatser innefattande sekvens, selektion och iteration syftande till att styra ett programflöde
 • Använda UML (Unified Modelling Language) under designfasen i programutvecklingscykeln, d.v.s. utveckla en objektorienterad modell med UML-notation
 • Dokumentera program genom att använda sig av javadoc
 • Förklara relevanta facktermer och begrepp i programutveckling
 • Beskriva och förklara hur Java-plattformarna är relaterade till varandra och hur de används
 • Uppvisa grundläggande förståelse för hur händelsehantering hanteras i grafiska användargränssnitt
 • Skriva till respektive läsa från textfil

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UKW
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Språk:
Engelska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet A7 med undantag av Fysik 1b1 alt. Fysik 1a eller Områdesbehörighet 7 med undantag av Fysik A eller motsvarande kunskaper
samt minst 90 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1052

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0