Kurstillfälle

Bildbehandling 1

I kursen läggs stor vikt läggs vid att studenten kan beskriva hur följande angivna funktioner är uppbyggda:
Lager, Blandningslägen, Masker, Kanaler, Markeringsverktyg, Lagningspenseln, Oskarp mask, Kurvor, Selektiv färgförändring, Nyans/mättnad, Skugga/Högdagrar, Skugga/Efterbelys, Brus.

I samband med inlämningsuppgifterna betonas vikten av att förhålla sig till given uppdragsbeskrivning (där det framgår vilka krav som ställs på bildbehandlingen), vikten av att förhålla sig till givna tidsramar samt till den återkoppling som fås. Vid ett tillfälle ska studenten även självständigt och under övervakning utföra specifika bildbehandlingsuppdrag inom exakta tidsramar. I samband med övningar och föreläsningar lägger kursen stort fokus på att lagerstrukturen och arbetsflödet är väl anpassat till arbetslivet. Framför allt lyfter kursen fram ett effektivt och anpassningsbart upplägg av lagerstruktur, filstorlekar och backupfiler.

Kursen belyser särskilt vilka krav som retuschörer, art-directors, kunder och fotografer ställer på bilder och hur dessa kan anges i korrektur. I diskussioner och inlämningsuppgifter får studenterna även ge återkoppling på varandras bilder. Studenten får i samband med inlämningsuppgifter och redovisningar motivera hur de tolkat uppdragsbeskrivningen samt motivera varför de löst korrekturangivelser på ett visst sätt. Studenten får även motivera sitt val av retusch utifrån olika etiska perspektiv.

Under kursen tillgodogör sig studenten ett eget förhållningssätt till bildbehandlingens påverkan på samhället och vilket ansvar olika yrkesroller har för hur den används.

Kursen innehåller en enklare undersökning där studenten ska inhämta samt kritisk tolka och diskutera data vad gäller behovet av bildbehandling inom givet område.

Under övningar lär sig studenten att på ett strukturerat sätt närma sig utseendet av givna bildreferenser. Studenten förmåga att utföra detta testas under kursen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2ULA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Fotografi: Teknik och bildkomposition 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1089