Kurstillfälle

Graviditet, förlossning och postpartumvård

Kursens övergripade mål är att den studerande ska förstå förlopp och processer vid normal och komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård i ett hållbarhetsperpektiv. I simulerad miljö ska den studerande kunna genomföra undersökning och behandling utifrån barnmorskans profession och forskningsområde.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikt om hur psykosociala aspekter, bindnings- och anknytningsprocesser, amning och mjölkproduktion kan påverkas av normala och komplicerade förlopp under graviditet, förlossning och postpartumperiod
  • problematisera och reflektera över kvinnans, barnets och närståendes roller och behov vid amning och amningssvårigheter relaterat till områdets vetenskapliga grund och beprövad klinisk erfarenhet
  • i simulerad miljö utföra undersökningar och behandlingar vid handläggning av graviditet, förlossning och postpartumvård med undersökningsmetoder och handgrepp som har stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet
  • kritiskt reflektera över barnmorskans roll och ansvar i samband med graviditet, förlossning, postpartumvård inklusive neonatalvård
  • redogöra för och reflektera över begrepp och hälsotillstånd som rör normal och komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård inklusive neonatalvård
  • problematisera och reflektera över handläggning av graviditet, förlossning och postpartumvård relaterat till vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och kvinnans och närståendes preferenser
  • kritiskt reflektera över lagstiftning, förordningar och yrkesetik som reglerar, barnmorskans profession och yrkesansvar i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård
  • förstå och förklara hur farmakologiska behandlingar och andra interventioner kan påverka, och även påverkas av, graviditet, förlossning och postpartumperioden
  • kritiskt reflektera över för- och nackdelar med olika former av smärtbehandling i samband med graviditet, förlossning och postpartumvård.Poäng:
13,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2ULF
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v14, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Karlstad
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SR3010