Kurstillfälle

Vetenskap och metod II

Kursen inleds med en genomgång av olika vetenskapliga skolbildningar. Även principerna för vetenskaplig publicering samt etiska och samhälleliga aspekter av företagsekonomisk forskning behandlas. Vidare får studenterna själva träna sig i att genomföra tolkningar och analyser av olika datamaterial utifrån olika ansatser och modeller. Utifrån de erhållna kunskaperna ska studenterna själva utarbeta en problemställning utifrån en egen litteraturgenomgång samt förseslå en plan för en vetenskaplig undersökning i syfte att besvara problemställningen. Den sistnämnda uppgiften ska skriftligt dokumenteras enligt vetenskapliga principer. Studenterna får därefter kritiskt granska och genomföra opposition på varandras arbeten.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2ULZ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kurser motsvarande 60 hp på grundnivå I i företagsekonomi varav 7,5 hp Vetenskap och metod I eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2022