Kurstillfälle

Redovisning C

I kursens inledande del studeras och diskuteras redovisningens syften och metoder. Utifrån erhållen kunskap förklaras redovisningsområdets utveckling till den form och praxis som idag förekommer. Därefter genomför studenterna en litteraturgenomgång där de fördjupar sig inom en vald del av området. I genomgången identifieras och problematiseras aktuella forskningsfrågor. I samband med genomgången diskuteras också hur frågeställningar kan analyseras och besvaras.
Vidare behandlas etiska aspekter inom redovisningen samt redovisningens betydelse för den samhälleliga utvecklingen. Genom en PM uppgift övas studenterna på vetenskaplig formalia och analys inom redovisningsområdet. Under ett seminarium behandlas även frågor om hur studenterna fortsättningsvis ska kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UM2
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Redovisning B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Ekonomistyrning B 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2019