Kurstillfälle

Marknadsföring C

Kursen inleds med en genomgång av klassiska artiklar inom området och utifrån dessa följs marknadsföringsområdets olika utvecklingslinjer. Därefter genomförs en skriftlig litteraturgenomgång individuellt inom valt område. I genomgången ska aktuella forskningsfrågor inom området identifieras och utifrån dessa ska relevanta frågeställningar formuleras och förslag på teorier, modeller och metoder för att dessa ska kunna analyseras ska ges. Litteraturgenomgången presenteras muntligt och diskuteras tillsammans med lärare och andra studenter i seminarieform.
Under kursen kommer även marknadsföringsteoriernas samhälleliga och etiska aspekter diskuteras i seminarieform. Vid diskussionen kommer även frågor kring studenternas vidare kompetensutveckling att behandlas. Diskussionerna kommer utgå från olika underlag till vilka studenterna får ta fram och diskutera olika argument.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UM3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Marknadsföring B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2033