Kurstillfälle

Organisation C

Kursen utgår från föreläsningar och litteraturstudier om den generella teoretiska utvecklingen inom området för organisation samt för lederskap inom organisationer. De klassiska arbetena berörs och diskuteras och därefter fokuseras på den mångfasetterade utvecklingen under 1970 och 1980-talen, samt på de reaktioner och den teoretiska precisering som därefter skedde. Slutligen berörs de trender och tendenser som utmärkt det sena 1990-talet samt 2000-talet.
Kursen fortsätter därefter med att studenterna får fördjupa sig i vald del av området för att kunna identifiera relevanta frågeställningar och hur dessa kan analyseras. Vidare får de diskutera möjligheter för områdets fortsatta utveckling. I arbetet ingår att studenterna skall kunna sammanfatta kunskapsläget och skriva en teoretisk referensram.
Avslutningsvis genomförs ett seminarium med avsikt att sätta frågor som rör organisationer och förhållanden i dessa, som till exempel ledarskapsfrågor, i en samhällelig kontext; under seminariet skall studenterna kunna diskutera vilka underliggande kunskapsintressen som området i dagsläget möter och ifall vissa intressenter är missgynnade i det avseendet. Under seminariet kommer även frågor om hur studenterna fortsättningsvis ska kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom området att behandlas.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UM4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Organisation B, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Vetenskap och metod I, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FÖ2020