Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig metodik III, inriktning kvalitativ metod

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • formulera ett undersökningsbart syfte inom det idrottsvetenskapliga området
  • välja och tillämpa relevant metod för datainsamling i relation till det formulerade syftet
  • välja och tillämpa relevant metod för analys av ett insamlat datamaterial i relation till det formulerade syftet
  • skriftligt kommunicera ett vetenskapligt resultat
  • kritiskt analysera sitt tillvägagångssätt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UM9
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 120 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap varav Idrottsvetenskaplig metodik I, 7,5 hp och Idrottsvetenskaplig metodik II, 7,5 hp. Motsvarande kunskaper gäller också som behörighet till kursen.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH2022

Ansök