Kurstillfälle

Idrottsvetenskaplig fördjupning

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera forskning inom ett valbart idrottsvetenskapligt område
  • sammanställa kunskapsläget inom det valda området
  • identifiera forskningsbara problem inom det idrottsvetenskapliga området
  • formulera relevanta forskningsfrågor inom ett valbart idrottsvetenskapligt område
  • kommunicera vetenskapliga resultat.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UMB
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 120 högskolepoäng på grundnivå inom huvudområdet idrotts- och hälsovetenskap, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IH2021

Ansök