Kurstillfälle

Högskolans uppdrag. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning II

Högskolans mål och regelverk samt högskolans värdegrund utgör huvudinnehåll i kursen. Detta innehåll knyts nära till frågor om undervisning och lärande.

Innehållet är planerat för att deltagarna ska kunna anknyta till det egna läraruppdraget och den egna undervisningsmiljön – ämnet, akademin och högskolan – varvid högskolans olika mål och visioner utgör ett levande inslag i kursen.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UME
Anmälningsdatum:
Löpande antagning
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Godkänt resultat på kursen “Lärande och undervisning i högskolan. Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning I, 7,5 hp“ eller motsvarande.
Studieplatser:
Kurskod:
PE3016

Ansök