Kurstillfälle

Politiska ideologier

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika politiska ideologier och deras historiska framväxt
  • redogöra för hur olika politiska ideologier förhåller sig till centrala begrepp så som stat, demokrati, individ, frihet och rättvisa
  • redogöra för vetenskapsteoretiska traditioner inom ämnet statsvetenskap
  • visa förståelse för hur historiska idétraditioner kan appliceras på dagens samhälleliga processer.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UMF
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Studieplatser:
45
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1059

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3

Ansök