Kurstillfälle

Internationella relationer: en introduktion

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för de grundläggande teoretiska skolbildningarna och de centrala begreppen inom disciplinen internationella relationer
  • redogöra för de stora internationalpolitiska händelserna sedan början av 1900-talet
  • redogöra för och problematisera internationellt samarbete och konflikt utifrån både ett struktur- och aktörsperspektiv
  • applicera de grundläggande teoretiska skolbildningarna på historiska såväl som på aktuella internationalpolitiska händelser.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UMQ
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6/A6 eller motsvarande kunskaper.
Dispens beviljas från kravet på Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1054

Ansök