Kurstillfälle

Internationella organisationer

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för internationella organisationers kompetensområden, hur de är uppbyggda samt vilka befogenheter de har
  • redogöra för de folkrättsliga principerna som är relevanta i samspelet mellan stater och internationella organisationer
  • utifrån centrala teorier inom ämnet internationelIa relationer (IR), förstå de spänningar som finns mellan staters och internationella organisationers intressen samt dem som finns mellan olika internationella organisationer
  • visa insikt i de teoretiska och praktiska problem som uppstår i samspelet mellan internationella organisationer och motstridiga folkrättsliga principer
  • bedöma och kritiskt diskutera internationella organisationers betydelse för det internationalpolitiska fältet genom att söka, identifiera, samla och tolka relevant källmaterial.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UN5
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Internationella Relationer: en introduktion, Grundnivå 1, 7.5 hp eller motsvarande.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SK1060

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
3

Ansök