Kurstillfälle

Matematik för bygg- och samhällsplanerare

Kursen består av tre delar:

Del 1 behandlar matematiska begrepp och räkneoperationer som är centrala för studier i matematik på högskolenivå. Det gäller i första hand aritmetik och algebra, ekvationer och olikheter samt grundläggande kunskaper om de elementära funktionerna dvs polynom-, exponential-, potens-, logaritm-, och trigonometriska funktioner.

Del 2 inleds med att belysa centrala begrepp för den matematiska analysen såsom gränsvärden och kontinuitet. Förändringar hos reellvärda funktioner av en variabel studeras därefter med hjälp av begreppet derivata. Deriveringsregler för elementära funktioner ingår som naturliga verktyg vilket är ett värdefullt redskap i tillämpade problem. Därefter studeras primitivfunktioner och integraler där integrationsmetoderna syfter till att kunna bemästra användningen av integraler i tillämpade sammanhang.

Del 3 innehåller delar av den linjära algebran och inleds med linjära ekvationssystem och deras lösningar för att därefter fokusera på matriser och determinanter inklusive begrepp och räkneregler för dessa. Kopplingen mellan linjära ekvationssystem matriser tydligörs och minsta-kvadratmetoden utnyttjas för att hantera överbestämda ekvationssystem.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UNP
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MA1041

Ansök