Kurstillfälle

Fjärrvärmeteknik

Kursen behandlar hur fjärrvärme fungerar, från produktionsanläggningar och olika energikällor via distribution till fjärrvärmecental hos slutanvändaren. Vidare studeras komponenter i systemen, beräkningar görs på effekt- och energibehov samt olika lastprofiler, dimensionering och förluster. Underhållsbehov och ekonomi i fjärrvärmeproduktion och försäljning gås igenom. Kursen ger en god inblick i hur fjärrvärmen fungerar och vilken roll den spelar i samhället.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UNQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2009

Ansök