Kurstillfälle

Byggkonstruktionsprojekt

I kursen utformas och dimensioneras bärande delar i en husbyggnadskonstruktion. Laster bestäms och olika lastfall beräknas. Vertikala och horisontella konstruktionselement beräknas liksom infästningar för dessa. Även stomstabilisering och grundläggning dimensioneras. Framtagen konstruktion beskrivs och ritas i CAD. Beräkningar och ritningar redovisas i en rapport.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UNR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Geoteknik 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2024

Ansök