Kurstillfälle

Makroekonomi, introduktion

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskaper om olika makroekonomiska frågeställningar. Efter genomgången kurs ska studenterna kunna:

  • Beskriva och diskutera nationalräkenskaperna (1)
  • Diskutera sambandet mellan arbetslöshet och inflation (2)
  • Beskriva ekonomisk utveckling och tillväxt (3)
  • Beskriva arbetsmarknadens funktionssätt (4)
  • Förklara och använda den keynesianska modellen (5)
  • Förklara och diskutera penning- och finanspolitik (6)

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UNT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
NA1032

Ansök